Thuisopbaring

Tijd en ruimte

Afscheid nemen van iemand, dat vraagt tijd. En ruimte. Om te beseffen wat er gebeurt. Om te wennen aan de gedachte dat die lieveling er niet meer zal zijn. Hoe raar het ook klinkt maar de confrontatie aangaan met het lichaam van de overledene helpt je in het rouwproces.

Je kan ervoor kiezen je dierbare te laten overbrengen naar een mortuarium van een ziekenhuis of naar een groetruimte. Dan krijg je de mogelijkheid om nog de dagen tussen overlijden en het afscheid te gaan. De momenten dat je dan bij de overledene kan, bekijken we en spreken we af met de plaats waar hij of zij verblijft.

Je kan bij je dierbare op eender welk tijdstip. Dag en nacht. Familie en vrienden kunnen langskomen op momenten die voor hen en voor jou uitkomen. Of je kan juist beslissen om deze tijd heel intiem en alleen door te brengen bij je geliefde. Je bent vrij om te doen wat op dat moment goed voelt.

Je hebt meer vrijheid bij een thuisopbaring, je bepaalt zelf het tempo. Wil je de kist of de wade sluiten, dan kan je dat zelf doen. Voelt het juist om los te laten, dan zorgen we dat de overledene kan vertrekken. Ik kom elke dag een kijkje nemen om te zien hoe alles gaat, ligt de overledene nog goed en voelt het voor iedereen nog goed?

Bij een thuisopbaring
gun je jezelf de tijd om
meer op jouw tempo
los te laten.

Verzorgen en opbaren

Een lichaam afleggen? Dat betekent dat je het lichaam van je dierbare klaarmaakt om op te baren en daarna los te laten. De overledene wordt gewassen, aangekleed en met veel zorg opgebaard. 

Vroeger werd het lichaam ‘afgelegd’ zodat de ziel de tijd kreeg het lichaam te kunnen verlaten. Die betekenis kan je er nog aan geven. 

Het afleggen is een rituele handeling waarbij we stap voor stap en met volle aandacht het lichaam verzorgen.  Die aandacht schenken we niet alleen aan het lichaam, maar ook waar je dierbare ligt. Op een bed, op een draagbaar, in een kist of wade? En in welke ruimte, hoe creëren we daar de juiste sfeer? 

Het werkt voor jou als naaste helend de overledene zelf te verzorgen, ik kan jou daarin begeleiden en meehelpen waar nodig. Jij bepaalt zelf hoe groot je betrokkenheid is. We bekijken samen wie wat wil en kan doen. 

Andere mogelijkheden

In eerste instantie is het belangrijk dat je als naaste doet wat op dat moment goed voelt. Als thuis opbaren niet kan om welke reden ook, dan zijn er nog andere mogelijkheden.

Ik werk samen met Goossens en Celis, de collega-begrafenisondernemer in de buurt. Zij stellen hun groet- en verzorgingsruimtes ter beschikking zodat er alsnog groetmomenten kunnen doorgaan. 

Maar evengoed kan je ervoor kiezen om een overledene te laten overbrengen naar het mortuarium van een ziekenhuis (Middelheim of Sint-Augustinus), ook daar kan je mits een afspraak nog elke dag bij je dierbare terecht.  

Heb je nog een vraag?